Scroll naar boven
Gericht op de toekomst!
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Gericht op de toekomst!

Als u te maken heeft gehad met geweld in uw relatie De training ‘gericht op de toekomst’ is bedoeld voor vrouwen vanaf 22 jaar die te maken hebben gehad met geweld (lichamelijk, seksueel en/of geestelijk) in hun relatie. Het geweld moet inmiddels gestopt zijn. Deze training is niet geschikt voor vrouwen die nog steeds te maken hebben met geweld. Daarnaast is het noodzakelijk dat u naast deze training nog contact met een hulpverlener.

Doel


Het hoofddoel van de training is om het relationeel geweld een plek te geven en de kans op herhaling van het slachtofferschap te voorkomen. Door de sociale participatie van u als vrouw te bevorderen, herstelt langzaam uw contact met uw eigen wensen en gevoelens. U krijgt een positiever zelfbeeld en vergroot u vermogen om problemen op te lossen.


Thema’s


De thema’s die we tijdens de training behandelen:
  • Het vergroten van de individuele draagkracht
  • Het verkennen en leren stellen van eigen grenzen
  • De dynamiek van mishandeling in relaties
  • Dilemma’s en gevoelens die vrouwen ervaren over het verbreken of voortzetten van de relatie

Duur en plaats

De training bestaat uit 11 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 terugbijeenkomst na drie maanden in Enschede of Hengelo. Het tijdstip wordt nader bepaald.

Groepsgrootte en begeleiders


De trainingsgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. De groep wordt begeleid door twee (vrouwelijke) hulpverleners van Wijkteams Enschede, Mediant en/of Carint.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het wijkteam.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de sociale kaart. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00