Scroll naar boven
Mantelzorger in Balans
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Mantelzorger in Balans

Als mantelzorger heeft u het soms zwaar. U regelt, zorgt en organiseert veel waardoor uw eigen wensen en behoeften er soms bij in schieten. Deze training is bedoeld voor mantelzorgers van 20 jaar en ouder die willen kijken naar zichzelf en wat zij nodig hebben om meer in balans te komen.

Doel en onderwerpen
De onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn: de verschillende rollen die u hebt in uw leven, de balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf met aandacht voor uw eigen behoeften, zicht krijgen op datgene dat u energie geeft, oefenen met grenzen ervaren, erkennen en aangeven. Uw ervaringen deelt u tijdens de training met mantelzorgers die begrijpen wat het betekent om te zorgen voor een naaste.

Duur en plaats
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Deze vinden eens per drie weken plaats. De training vindt plaats aan de Laaressingel 61 te Enschede. Wilt u meer informatie over de geplande trainingen? Neem dan contact op via trainingen@wijkteamsenschede.nl


Groepsgrootte en begeleiders
De groep bestaat uit 5 tot 8 deelnemers. De training wordt gegeven door twee trainers/wijkcoaches.

Kosten en aanmelden
De deelname aan deze training is gratis. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via trainingen@wijkteamsenschede.nl. U kunt ook bellen met 053-4817900.

Naar aanleiding van uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de sociale kaart. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00