Scroll naar boven

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is veranderd per 1 januari 2017. Wat betekent dit voor mij?

Meer informatie

Wordt er een eigen bijdrage gevraagd en zo ja, hoe hoog is deze?

Meer informatie

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00