Scroll naar boven
Van welke (zorg)aanbieders kan ik hulp of ondersteuning ontvangen?
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Van welke (zorg)aanbieders kan ik hulp of ondersteuning ontvangen?

In een gesprek met u kijken we eerst wat u zelf of wat u met hulp van uw omgeving kunt.
Denk aan hulp van familie, vrienden of vrijwilligers. Of hulp van diensten in de buurt, zoals een 
boodschappenservice, tuinservice of thuisadministratie. Mogelijk bieden algemene voorzieningen, 
zoals een activiteit in een buurtcentrum of dagbesteding bij een sportvereniging of dierenasiel, een 
oplossing. Zijn deze mogelijkheden niet passend, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
maatwerkvoorziening. Dat is hulp of ondersteuning die is afgestemd op uw persoonlijke behoefte. 

Een medewerker van het wijkteam beoordeelt welke ondersteuning of maatwerkvoorziening u nodig heeft. Diverse (zorg)aanbieders hebben een overeenkomst met de gemeente getekend. Ondersteuning van deze aanbieders kunt u alleen krijgen na toestemming van de gemeente. Onderstaand vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders per ondersteuningsvorm:

Leveranciers hulpmiddelen: Medipoint, Meyra of Welzorg
Wmo: dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf
Jeugd AWBZ
Ondersteuning bij het huishouden
Jeugd GGZ
Jeugdhulp: overige aanbieders 2017
Naschoolse dagbehandeling LVB

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00