Scroll naar boven
Wat is jeugdzorgplus?
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Wat is jeugdzorgplus?

Bij jeugdzorgplus is door de kinderrechter een maatregel of een ondertoezichtstelling opgelegd voor

een gesloten instelling. Dit wordt opgelegd als een jeugdige ernstige (gedrags)problemen heeft,
waarvoor behandeling in een gesloten instelling (gedwongen opname) noodzakelijk is. De jeugdige
krijgt behandeling en onderwijs in de instelling waar hij/zij verblijft. Voor plaatsing in een gesloten
instelling is een uitspraak van de kinderrechter nodig.

Wilt u meer weten over jeugdzorgplus? Bekijk onze informatiekaart ‘Jeugdzorgplus’.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00