Scroll naar boven
Wanneer kom ik aanmerking voor een PGB van de gemeente?
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Wanneer kom ik aanmerking voor een PGB van de gemeente?

Wanneer u ondersteuning nodig heeft en u in aanmerking komt voor een (maatwerk)voorziening op  grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) of de Jeugdwet, dan is het mogelijk om te kiezen voor een PGB. Op basis van het persoonlijke gesprek dat u heeft met de medewerker van het wijkteam wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft het resultaat dat behaald moet worden en de ondersteuning die ingezet wordt. En of dat via zorg in natura gaat of via een PGB. De medewerker van het wijkteam beoordeelt in een persoonlijk gesprek of een PGB bij u past en bijdraagt aan de te bereiken resultaten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 

• U moet duidelijk aan kunnen geven waarom u een PGB wenst en geen zorg in natura (ZIN)
• U bent zelf, eventueel met behulp van uw sociale netwerk of vertegenwoordiger voldoende in staat om:
- een inschatting te maken van wat voor u de beste ondersteuning is.
- De taken die bij een PGB horen uit te voeren, zoals het doen van administratie en het afsluiten van een zorgovereenkomst.
• De ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die u in wilt kopen
moeten aan de kwaliteitseisen van de wet voldoen. Ook moet de ondersteuning geschikt zijn voor
het doel waarvoor het PGB wordt toegekend.
• U moet een budgetplan maken waarin u inzichtelijk maakt waar u de ondersteuning gaat inkopen,
op welke manier deze bijdraagt aan uw zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit is gewaarborgd.
Wilt u meer informatie? Bekijk de informatiekaart 'Persoonsgebonden budget'.


Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00