Scroll naar boven
Waarom komt er een nieuwe regeling?
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Waarom komt er een nieuwe regeling?

We willen dat al onze inwoners die dat nodig hebben ook in de toekomst gebruik kunnen maken van passend en goed ‘geïndiceerd’ vervoer om naar school, dagbesteding of de bingo te gaan. Om dat te kunnen regelen hebben 12 Twentse besloten om de handen inéén te slaan en samen een meer efficiëntere regeling op poten te zetten. Meerdere ontwikkelingen maken dat de huidige regelingen niet meer volstaan:

• Het leerlingenvervoer, de huidige Regiotaxi en het vervoer van en naar dagbesteding (OMD) wordt op dit moment onafhankelijk van elkaar geïndiceerd, aangenomen, gepland en uitgevoerd. Daardoor worden er nu nog al eens ‘lege kilometers’ gereden.
• We zien over het algemeen dat de kosten voor dit vervoer toenemen, terwijl we niet meer geld van het rijk krijgen om de taken op gebied van de zorg uit te voeren.
• Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 werd de gemeente ook verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Op dit moment regelen de zorginstellingen dat vervoer zelf. Soms zetten ze daarvoor de Regiotaxi in (wat niet de bedoeling is), soms huren ze daar een particulier vervoersbedrijf voor in. En een aantal instellingen heeft zelf busjes, die door eigen personeel worden gereden, of door vrijwilligers. Die vrijwillige inzet is fijn natuurlijk, maar wat gebeurt er als een vrijwilliger niet kan of ziek is? En wanneer er sprake is van mankementen bij het vervoer rijst de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Zulke situaties zien we graag beter geregeld.
• Ook zijn er interessante ontwikkelingen en initiatieven in het reguliere openbare vervoer, zowel in de steden als op het platteland. Zo zijn de bussen en treinen steeds beter toegankelijk voor mensen met een beperking. In sommige gevallen biedt dit nu al een alternatief voor de steeds duurder wordende maatwerkvoorziening vervoer.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00