Scroll naar boven

Wetten en regelingen: waar valt u onder?

Wanneer val ik onder de jeugdwet?

Meer informatie

Wanneer val ik onder beschermd wonen. Waar moet ik zijn?

Meer informatie

Voor wie is de Wmo bedoeld?

Meer informatie

Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz) bedoeld?

Meer informatie

Hoe werkt de Zorgverzekeringswet?

Meer informatie

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00