Scroll naar boven

Zorgkosten

Veel vormen van zorg brengen zorgkosten met zich mee. Sommige kosten worden vergoed, maar sommige kosten zijn ook voor u eigen rekening. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage. Daarnaast zijn er regelingen die bedoeld zijn om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen voor de extra hoge zorgkosten. 

Eigen Bijdrage

Voor sommige voorzieningen (voor volwassenen) wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor Jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie in onze informatiekaart 'Eigen bijdrage' met veel gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend door het CAK. Wilt u de hoogte van de eigen bijdrage berekenen? Bekijk dan de rekentabellen van het CAK.

Hoe komt de gemeente u tegemoet in de ziektekosten?

De gemeente heeft in samenwerking met Menzis een speciaal zorgverzekeringspakket ontwikkeld: het aanvullende pakket Garant Verzorgd 3. Bij dit pakket betaalt de gemeente een groot deel van de premie en wordt het eigen risico volledig vergoed. Ook zit in dit pakket een volledige of gedeeltelijke vergoeding voor een groot aantal andere kosten die deze mensen moeten maken in verband met hun handicap of chronische ziekte. Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen. Wilt u meer weten over de zorgverzekering en een eventuele tegemoetkoming van het eigen risico? Lees dan de informatiekaart 'Financiële tegemoetkoming bij hoge zorgkosten.'

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de sociale kaart. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00