Scroll naar boven

Daginvulling

Wanneer u moeite heeft om sociale contacten aan te gaan, of te onderhouden, of u wilt (meer) activiteiten ondernemen, dan kan een consulent van het wijkteam met u meedenken over een oplossing.


Als eerste wordt gekeken wat u zelf kunt of wat mensen uit uw sociale omgeving kunnen betekenen voor u. Mocht dit geen oplossing zijn, dan kunnen we kijken naar andere oplossingen. Er zijn mogelijk activiteiten in uw wijk georganiseerd waar u zo naar toe kunt gaan. Bijvoorbeeld activiteiten in een buurthuis of een maaltijdvoorziening. Kijk eens op de sociale kaart voor een overzicht van voorzieningen. U kunt hier ook over informeren bij het wijkteam. Ook kan het zijn dat u professionele ondersteuning nodig hebt. Dan schakelt het wijkteam in overleg met u de juiste organisatie(s) in.

Wanneer u mantelzorger bent en de taken worden u erg zwaar, dan kunt u ook terecht bij het wijkteam. We kunnen met u meedenken over oplossingen. Soms is een dag ‘zonder te zorgen’ al voldoende.

Neem
contact met ons op voor meer informatie en advies of om een afspraak te maken.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00