Scroll naar boven

Vervoer

U wilt (zelfstandig) sociale contacten onderhouden, naar de stad gaan, maar dit kunt u niet (meer) door uw beperking. Mogelijk kan iemand uit uw sociale netwerk of een vrijwilliger u hierbij ondersteunen. Wanneer dit geen oplossing biedt, dan kijken we samen met u naar uw situatie, waar u naar toe wilt en moet en hoe vaak.


In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. U kunt dan denken aan een scootmobiel, een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart en/of -parkeerplaats of een pasje voorde Regio Taxi. Denkt u dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Heeft u moeite met het zelfstandig verplaatsen? Neem dan contact op met het wijkteam. 

Voor een maatwerkvoorziening moet u een eigen bijdrage betalen, dit is afhankelijk van de voorziening en uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.hetcak.nl.

Nieuwe regeling Regiotaxi
De gemeente Enschede heeft een contract afgesloten met de vervoerder Brookhuis. Dit contract is afgesloten voor het vervoer van mensen met een Regiotaxipas (voor gebruik van de huidige Regiotaxi) met ingang van 1 juli 2017, het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2017 en het vervoer van en naar de dagbesteding per 1 januari 2018. Met ingang van 1 juli a.s. kunnen inwoners die geen Regiotaxipas hebben dus geen gebruik meer maken van de Regiotaxi Twente. Zij moeten een ander oplossing zoeken. Maakt u regelmatig gebruik van de Regiotaxi zonder Regiotaxipaspas en voorziet u na 1 juli 2017 problemen? We denken graag met u mee. Wilt u meer weten over de nieuwe regeling? Bekijk dan eens dit nieuwsbericht:

‘Twentse vervoerders starten met nieuwe regeling Regio Taxi’

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00