Scroll naar boven

Participeren

Heeft u moeite met participeren aan bijvoorbeeld diverse activiteiten in Enschede of heeft u problemen met het onderhouden van sociale contacten? Het wijkteam van Enschede helpt u graag verder. 

Daginvulling

Wanneer u moeite heeft om sociale contacten aan te gaan, of te onderhouden, of u wilt (meer) activiteiten ondernemen, dan kan een consulent van het wijkteam met u meedenken over een oplossing. Als eerste wordt gekeken wat u zelf kunt of wat mensen uit uw sociale omgeving kunnen betekenen voor u. Mocht dit geen oplossing zijn, dan kunnen we kijken naar andere oplossingen. Er zijn mogelijk activiteiten in uw wijk georganiseerd waar u zo naar toe kunt gaan. Bijvoorbeeld activiteiten in een buurthuis of een maaltijdvoorziening. Kijk eens op de sociale kaart voor een overzicht van voorzieningen. U kunt hier ook over informeren bij het wijkteam. Ook kan het zijn dat u professionele ondersteuning nodig hebt.  Dan schakelt het wijkteam in overleg met u de juiste organisatie(s) in.

Wanneer u mantelzorger bent en de taken worden u erg zwaar, dan kunt u ook terecht bij het wijkteam. We kunnen met u meedenken over oplossingen. Soms is een dag ‘zonder te zorgen’ al voldoende.

Vervoer

U wilt zelfstandig sociale contacten onderhouden, naar de stad gaan, maar dit kunt u niet (meer) door uw beperking. Mogelijk kan iemand uit uw sociale netwerk of een vrijwilliger u hierbij ondersteunen. Wanneer dit geen oplossing biedt, dan kijken we samen met u naar uw situatie, waar u naar toe wilt en moet en hoe vaak. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. U kunt dan denken aan een scootmobiel, een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart en/of -parkeerplaats of een pasje voorde Regio Taxi. Denkt u dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Neem dan contact op met het wijkteam. Voor een maatwerkvoorziening moet u een eigen bijdrage betalen, dit is afhankelijk van de voorziening en uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.hetcak.nl


Nieuwe regeling Regiotaxi

De gemeente Enschede heeft een contract afgesloten met de vervoerder Brookhuis. Dit contract is afgesloten voor het vervoer van mensen met een Regiotaxipas (voor gebruik van de huidige Regiotaxi) met ingang van 1 juli 2017, het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2017 en het vervoer van en naar de dagbesteding per 1 januari 2018. Met ingang van 1 juli a.s. kunnen inwoners die geen Regiotaxipas hebben dus geen gebruik meer maken van de Regiotaxi Twente. Zij moeten een ander oplossing zoeken. Maakt u regelmatig gebruik van de Regiotaxi zonder Regiotaxipaspas en voorziet u na 1 juli 2017 problemen? We denken graag met u mee. Wilt u meer weten over de nieuwe regeling? Bekijk dan eens dit nieuwsbericht:


Hulp nodig bij participeren aan activiteiten in Enschede?

Elke situatie is anders. Niet iedereen met dezelfde problemen heeft dezelfde ondersteuning nodig. Het wijkteam denkt met u mee. Samen met u bekijkt de medewerker van het wijkteam wat u zelf kunt. Of misschien kunt u zelf hulp regelen. Bijvoorbeeld van familie, buren of kennissen. Het kan ook zijn dat u gespecialiseerde, professionele hulp nodig heeft. Dan schakelt het wijkteam in overleg met u de juiste organisatie(s) in.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies of om een afspraak te maken.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00