Scroll naar boven
Vertrouwelijkheid
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Vertrouwelijkheid

Onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt uw kind jeugdhulp? Dan kunnen u en uw kind met vragen, klachten of problemen terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. U vindt meer informatie via de website van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, www.akj.nl, of neem contact op via 088 - 555 10 00 of info@akj.nl.

Vertrouwelijkheid

Wij verwerken uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat we in uw dossier alleen gegevens opnemen die met u besproken zijn en die noodzakelijk zijn om u te kunnen ondersteunen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning kunnen in uw dossier kijken. Als met u is afgesproken dat u ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder, krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning van belang is. U hebt het recht om uw dossier in te zien. U kunt ons vragen om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te vernietigen.

Kunnen wij u helpen?

Veel antwoorden kunt u zelf vinden bij de veelgestelde vragen, op de themapagina’s of op de wijkwijzer. U bent ook welkom op het inloopspreekuur van het wijkteam in uw stadsdeel.

Contact

Wijkteams Enschede
Molenstraat 50
Enschede
7514 DK
Tel: 053 - 481 79 00