Jeugdwerk Online

Voor jeugd in Enschede bieden we online (game) hulpverlening aan. Dit heet Jeugdwerk Online. We richten ons op jongeren in Enschede die in de problemen zijn of dreigen te komen door hun online (game)gedrag. Door in hun leefwereld te zitten, hen op te zoeken en te laten praten, komen kinderen en jongeren die ondersteuning of hulp nodig hebben op tijd in beeld. Vóórdat problemen ernstiger worden én de zorg duurder wordt. Een innovatief en uniek project in Nederland.

Voorlichting
Jeugdwerk Online bestaat uit een paar onderdelen die niet zonder elkaar kunnen. Zo wordt er in de eerste plaats voorlichting gegeven op basisscholen (groep 8) en middelbare scholen, aan zowel leerlingen als leerkrachten en ouders. Do’s en don’ts van gaming, social media en internet komen aan bod. Veel ouders weten niet wat hun kind precies doet en kennen begrippen als ‘pay-to-win’ niet. Ook weten ze vaak niet dat je een PlayStation kunt instellen op een kindvriendelijke manier, waardoor een kind bijvoorbeeld geen gehoorschade oploopt en alleen media ontvangt dat geschikt is voor de leeftijd.

Na elke voorlichting krijgt het project aandacht in de nieuwsbrief van de school. Daarnaast worden contactgegevens uitgedeeld aan alle toehoorders: een visitekaartje in de vorm van een game controller, met voor de ouders en leerkrachten een e-mailadres en voor de jeugd de gamenaam van Jeugdwerk Online voor onder meer PlayStation, Xbox en Snapchat. 


Serieuze problemen

Door voorlichting te geven aan ouders, leerkrachten en leerlingen, kunnen veel problemen bij jeugd voorkomen worden. Of problemen lopen niet uit de hand omdat een jongere op tijd kan worden doorverwezen. Dat doorverwijzen gebeurt nadat er signalen zijn opgehaald. Heel concreet: We gamen bijna elke dag, op vaste momenten, een paar uur achter elkaar. Tijdens het gamen hebben we contact met kinderen en jongeren en zo bouwen we onze community. Er zijn meerdere gamers/vrijwilligers actief. 


Community

Een ander belangrijk onderdeel van Jeugdwerk Online is de community, een soort online vereniging voor jeugd. In deze community zitten kinderen en jongeren waarvan signalen zijn opgepikt. In de community komen ze virtueel maar ook ‘in het echt’ bij elkaar.

Er zijn daardoor leerwerkplekken en we doen gezamenlijk maatschappelijke activiteiten, waarmee de jongeren punten kunnen verdienen. De behaalde punten zijn weer inzetbaar voor verschillende activiteiten

Dankzij de community wordt ook duidelijk welke jongeren op zoek zijn naar een baan. Samen met het UWV kijkt Ivan Aloise, projectleider van Jeugdwerk Online, of hij jongeren kan koppelen aan een vacature. Uiteindelijk is het doel van de community dat jongeren kunnen werken aan competenties, zodat ze zich zelfstandiger redden in de maatschappij.

Ivan Aloise is projectleider van Jeugdwerk Online. Wil je contact met hem of meer informatie over Jeugdwerk Online, mail dan naar:

i.aloise@wijkteamsenschede.nl

Jeugdwerk online
ivan.jpg