SMD
Historie van SMD

 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede (SMD) ontstond begin jaren '80 uit een thuiszorgorganisatie. Van thuiszorg groeide de organisatie naar Stichting Maatschappelijke Dienstverlening met maatschappelijk werk en sociaaljuridische dienstverlening als belangrijkste activiteiten. Innovatieve projecten kwamen en gingen in de loop der jaren; afhankelijk van wat de samenleving van ons vroeg. Inmiddels zijn wij met de gemeente Enschede de organisatie achter Wijkteams Enschede.

SMD heeft altijd gewerkt vanuit de wens om mensen, buurten en wijken in hun eigen kracht te zetten zodat zij zelfstandig verder kunnen in de samenleving. Deze visie zien we duidelijk terug bij de Wijkteams Enschede en past tot op de dag van vandaag bij ons.

Wijkteams Enschede

Sinds 2015 is SMD samen met gemeente Enschede de organisatie achter Wijkteams Enschede. Wijkteams Enschede is een samenwerkingsverband van beide organisaties. Dit is een krachtige combinatie van vakinhoudelijke en juridisch-procedurele kennis; beide nodig om jou als inwoner goed te kunnen ondersteunen.