Onze missie, visie en kernwaarden

Missie

Ons werk kunnen we niet doen zonder een duidelijke missie. Onze missie is:

'Alle inwoners van Enschede kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving en zijn zelf en samen zo redzaam mogelijk.'

Visie

Als je naar onze missie kijkt, snap je al snel wat onze visie is:

'Een inclusieve samenleving waarin mensen als mensen worden behandeld en geen nummer zijn. Want iedereen telt mee. Iedereen doet mee naar eigen kunnen en met een eigen verantwoordelijkheid.'


Daar geloven wij in. 
Wij werken samen met veel samenwerkingspartners hard aan een sociaal stelsel dat stevig en betaalbaar is en dat ook in de toekomst goed werkt.

Kernwaarden

Om onze missie uit te kunnen voeren, leven we als Wijkteams Enschede volgens een aantal kernwaarden. Deze zijn altijd aanwezig in ons werk. We hebben vier kernwaarden:

Verbinding

Hiermee bedoelen we dat we ons bewust zijn van de verbinding die we voelen van mens tot mens, én dat we altijd actief verbinding zoeken. We werken als collega’s samen, en we werken samen met de samenleving. In ons werk is het ook belangrijk dat we inlevingsvermogen hebben en altijd ons best doen om ons in te leven in de gevoelens van een ander. Daarnaast moeten we in staat zijn om zaken van meerdere kanten te bekijken.

Vertrouwen

Deze kernwaarde spreekt bijna voor zich. We hebben vertrouwen in iedereen mét wie en vóór wie we werken: collega’s, inwoners en partners. Om het vertrouwen te laten groeien, investeren we in de relatie. Ook zijn we transparant in wat we doen. Hierdoor geven we iedereen de ruimte om vrij te kunnen bewegen.

Persoonlijk

We werken met mensen. Voor dit werk kozen we met ons hart en uit liefde voor anderen. We zien mensen, en iedereen mag zich laten zien aan ons. We doen altijd ons uiterste best om aan te sluiten op het leven van anderen en denken vanuit hun mogelijkheden. Alleen dan komen we écht ergens.

Leergierig

Natuurlijk staan wij niet stil; de maatschappij vraagt van ons dat we blijven vooruitgaan. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend, en daardoor ontwikkelen we ons en worden we beter in ons werk. Om die reden stimuleren we nieuwe ideeën en initiatieven. Zodat we allemaal kunnen groeien.