Trainingen en groepen

Wijkteams Enschede verzorgt verschillende trainingen en groepen waar je aan mee kunt doen als je ondersteuning nodig hebt in je dagelijkse leven. Ze starten meerdere keren per jaar en worden door deskundigen begeleid. Je hoeft er niet voor te betalen. Zit er een interessante training of groep voor jou bij?

Aanmelding en werkwijze

Je krijgt eerst een persoonlijk gesprek voordat je deelneemt aan een training of groep. In dit gesprek bespreken we je verwachtingen en doelen. Ook bespreken we welke training of groep het beste bij je past. Je hebt geen verwijsbrief nodig.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voordelen van trainingen en groepen

  • Je wisselt ervaringen uit met anderen
  • Je leert van en met elkaar
  • Je bent niet de enige in deze situatie
  • Je ontdekt je eigen mogelijkheden

Vertrouwelijk

Wat in de training of groep besproken wordt is vertrouwelijk. Zowel de groepsleden als begeleiders zijn zich hiervan bewust.

Trainingen die binnenkort starten:

Training Startdatum
Piep, zei de Muis (kinderen 4-7 jaar die thuis spanning en stress meemaken) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
Billy Boem (kinderen 8-12 jaar die thuis spanning en stress meemaken) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
KIES (kinderen 4-7 jaar en 8-12 jaar in echtscheidingssituaties) Informatie over deze training? Mail naar t.kroep@wijkteamsenschede.nl
STERKER Vrouwen (>23) die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn Draait. Volgende groep start 14 september 2023. Aanmelden kan.
Mantelzorger in balans (Volwassenen 20+ die voor een naaste zorgen) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
Rouw en Verlies groep (volwassenen die iemand door overlijden/scheiding/ziekte hebben verloren) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
Gericht op de Toekomst Vrouwen (>23) die geweld in hun relatie hebben meegemaakt Draait. Aanmelden voor najaar 2023 kan.
SOVA kinderen (Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit gr. 6/7/8) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
SOVA jongeren (sociale vaardigheidstraining voor jongeren 12-18 jaar) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
Goldstein 1 (Sociale vaardigheidstraining voor volwassenen die moeilijk lerend zijn) Draait. Groep voor najaar 2023 is vol. Aanmelden kan voor de groep in voorjaar 2024.
Goldstein 2 (Sociale vaardigheidstraining voor volwassenen die moeilijk lerend zijn) Aanmelden voor najaar 2023 kan.
Zelfstandig wonen (jongvolwassenen die zelfstandig (willen) gaan wonen) Aanmelden voor najaar 2023 kan.
Opkomen voor jezelf (v) Assertiviteitstraining voor vrouwen (>20) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
Opkomen voor jezelf (m) Identiteitsversterking en Assertiviteitstraining voor mannen (18+) Draait. Aanmelden kan voor de volgende groep in najaar 2023.
Opkomen voor jezelf (m/v) Assertiviteitstraining voor volwassenen Start: 18 september 2023, op de maandagavond.