Oktober 2022: Team Huiselijk geweld aanwezig bij reizende expositie

In oktober 2022 was de reizende expositie 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld' in Enschede met het landelijke team van Geweld Hoort Nergens Thuis. Ook ons team Huiselijk geweld was aanwezig. Met de foto-expositie werd opgeroepen om de cirkel van geweld’ te doorbreken. 

Het team Huiselijk geweld van Wijkteams Enschede houdt zich dagelijks bezig met het helpen van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is vaak moeilijk om over situaties van misbruik en geweld te praten. Toch is het belangrijk om hulp te zoeken. Huiselijk geweld stopt namelijk niet vanzelf. Erover praten is een eerste stap om een oplossing te vinden. Als dat niet kan in je directe omgeving, dan is het verstandig om hulp te zoeken bij professionals zoals Wijkteams Enschede.