Wijkteams Enschede op scholen

Jij of je kind komt onze wijkteammedewerker misschien regelmatig tegen op school. Dat komt omdat we veel samenwerken met de scholen in Enschede en omdat op iedere school en integraal kindcentrum (IKC) een schoolwijkcoach van Wijkteams Enschede aanwezig is. 

Door onze aanwezigheid op school kunnen we helpen om (psychosociale) problemen te voorkomen en om je kind, en eventueel jou, zo snel mogelijk te ondersteunen. Je kunt dan denken aan de effecten van social media op je kind, sociale vaardigheden, pesten, problemen rondom echtscheiding of het omgaan met armoede en schulden.

In sommige situaties ondersteunt de schoolwijkcoach de leerkracht of interne begeleider zodat zij beter in kunnen spelen op een situatie of neemt de schoolwijkcoach deel aan zorgoverleggen. 

Het kan ook voorkomen dat je kind ermee geholpen is als het een paar gesprekken heeft met de schoolwijkcoach. Dit gebeurt altijd alleen met toestemming van jou als ouder of verzorger. Helpt het als ook jij aanwezig bent bij de gesprekken, dan kan dat natuurlijk. 

De begeleiding van de schoolwijkcoach is tijdelijk en het is de bedoeling dat jullie/je kind daarna zelf weer verder kunnen. Als er extra ondersteuning nodig is dan kan de schoolwijkcoach verwijzen naar een (gespecialiseerde) collega bij de wijkteams of naar een andere zorgverlener.