Open sollicitatie - wijkteammedewerker

Heb jij kennis en ervaring in het sociale domein? Zit jij opgezadeld met een gezonde dosis lef en laat jij je niet snel uit het veld slaan bij pittige ondersteuningsvraagstukken? En niet onbelangrijk: ken jij Jeugdzorg en de Wmo, en heb je basiskennis van de Participatiewet? In dat geval is het absoluut de moeite waard om te solliciteren naar de functie van Wijkteammedewerker bij Wijkteams Enschede.

Geregeld zoekt Wijkteams Enschede nieuwe wijkteammedewerkers. Word jij blij als je leest over het werk van een wijkteammedewerker? Stuur ons jouw cv en motivatie en wij nemen contact met je op.

Wijkteammedewerker bij Wijkteams Enschede
De gemeente Enschede werkt aan een inclusieve samenleving waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, leren, werken en recreëren. Een samenleving waar inwoners actief kunnen zijn in hun buurt, wijk, dorp of stad. De Enschedese Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) ondersteunt dit proces door professionals in te zetten. Dit doet de SMD samen met de gemeente Enschede onder de naam ‘Wijkteams Enschede’.

In de wijkteams werken de wijkteammedewerkers. Zij ondersteunen inwoners (van 0 tot 100 jaar) van Enschede (tijdelijk) bij uitdagingen die zij ondervinden in het dagelijks leven. De ondersteuning is laagdrempelig en als het nodig is, wordt er samengewerkt met het eigen netwerk en met andere instanties. Het mooiste is dat inwoners door deze aanpak hun leven onder eigen regie kunnen inrichten op basis van interesse en talenten. En dat midden in de samenleving! 

Dat klinkt goed. Vertel me meer over het werk van een wijkteammedewerker
Als eerstelijnshulp- en dienstverlener is een wijkteammedewerker de aannemer van ondersteuningsvragen van inwoners en van signalen uit de samenleving. Een wijkteammedewerker voert gesprekken en stelt samen met de inwoner (en eventueel het eigen netwerk) een ondersteuningsplan op, zodat het zelfsturend vermogen van de inwoner wordt versterkt. Het is daarbij belangrijk dat een wijkteammedewerker verschillende methodes kent en deze kan toepassen. Ook moet een wijkteammedewerker regie kunnen voeren op casuïstiek en beschikken over een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

Een wijkteammedewerker weet hoe hij/zij moet indiceren door middel van het Twentse Ondersteuningsmodel en is erg goed op de hoogte van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Wat betreft de Jeugdwet: elke wijkteammedewerker weet wat de jeugdzorgtaken zijn en weet exact wat er moet gebeuren als de veiligheid van kinderen/jongeren in het geding is.
Je hebt het goed gelezen: een wijkteammedewerker kan verschillende rollen aannemen. Zoals die van regisseur, hulpverlener of indicatiesteller. Hij/zij doet wat nodig is voor elke inwoner van Enschede; of het nu gaat om eerstelijns- en complexe/meervoudige (gezins)problematiek, psychiatrische problematiek of schoolgerelateerde maatschappelijke ondersteuning.
Dat klinkt breed en dat is het ook: vanuit de transformatie is het voornamelijk onze opdracht om te doen wat nodig is. En dat betekent: maatwerk toepassen. Naast stressbestendig, is een wijkteammedewerker dan ook absoluut creatief.
Ook goed om te weten: een wijkteammedewerker valt hiërarchisch onder de wijkteammanager en coacht/begeleidt soms stagiaires en vrijwilligers.

Hieraan kun je een wijkteammedewerker herkennen
Wijkteammedewerkers die bij Wijkteams Enschede werken, zijn hbo-professionals met een afgeronde sociaal-agogische opleiding. Bij voorkeur zijn ze (SKJ-)geregistreerd en hebben ze specifieke expertise van sociaalwetenschappelijke agogische theorieën, van de sociale kaart en van het voorliggend veld. Maar hieraan kun je ze natuurlijk niet herkennen.

Wat wél opvalt, is het gedrag van een wijkteammedewerker. Zo heeft een wijkteammedewerker het talent om op inwoners af te stappen en de samenwerking te versterken, zodat juist de eigen kracht en zelfregie van inwoners toenemen. De wijkteammedewerker is zichtbaar in het werkveld en zoekt ook samenwerking met (welzijns)organisaties. Hij/zij deinst niet terug voor het brede scala aan vragen van inwoners (die overigens allemaal hun eigen interessante achtergrond hebben) en pikken signalen op (zowel individueel als lokaal en regionaal) waardoor onze hulp- en dienstverlening doorlopend verbeterd kan worden.
Toch is de wijkteammedewerker niet alleen betrokken bij inwoners, maar wil hij/zij ook constructief bijdragen aan de professionalisering van het wijkteam. Daarnaast zijn wijkteammedewerkers actief in het vormgeven of coördineren van projecten en/of stedelijke taken.
Wijkteammedewerkers van Wijkteams Enschede staan open voor verandering. Ze willen zich doorontwikkelen op het brede domein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werken voortdurend aan het eigen vakmanschap, houden de maatschappelijke ontwikkelingen bij en zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving.

Goed om te weten: je salaris
Een wijkteammedewerker komt in dienst bij de SMD en wordt ingeschaald in schaal 9 (cao sociaal werk). Natuurlijk hangt het salaris af van relevante werkervaringsjaren. 

Ik ga solliciteren! Wat gebeurt er daarna?
Past de functie van wijkteammedewerker jou als een warme jas, dan zien wij erg uit naar jouw open sollicitatie. Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail aan de afdeling HR van de SMD (HR@smd.nu) o.v.v. “open sollicitatie Wijkteammedewerker”.

Na ontvangst van je sollicitatie hoor je zo snel mogelijk of je geselecteerd bent voor een kennismakingsgesprek met de stedelijke sollicitatiecommissie. De stedelijke sollicitatiecommissie bestaat uit twee wijkteammedewerkers en wijkteammanager. Ongeveer eens per maand ontvangt de stedelijk sollicitatiecommissie van de afdeling HR de binnengekomen open sollicitaties. De commissie screent de brieven en kijkt of een kandidaat in de basis voldoet aan het functieprofiel.
Mocht jij hieraan voldoen, dan maken we graag kennis met je. Ontvang je een uitnodiging voor dit gesprek dan verwachten wij van jou dat je hiervoor een pitch voorbereidt.
Het kennismakingsgesprek kan (helaas, maar onvermijdelijk) leiden tot een afwijzing, óf je wordt bij gebleken geschiktheid maximaal vijf maanden in portefeuille gehouden.

Hoe gaat het verder als mijn sollicitatie bewaard wordt?
Zodra er een vacature is binnen een van de wijkteams, levert dit team een profiel aan van de ideale kandidaat. De ene keer is er meer behoefte aan een schoolverlater, de andere keer is een team op zoek naar een ervaren SKJ-professional of iemand met een andere specifieke expertise.

De sollicitatiecommissie bekijkt of er een match is tussen het gewenste profiel en de kandidaten die in portefeuille zitten.
Is er een match, dan vindt het tweede gesprek plaats binnen het team waar de vacature is. Dit is een formeel sollicitatiegesprek. Het team bepaalt zelf hoe hij dit gesprek vormgeeft en wie daarbij aanwezig is.        
Kom je ook door dit tweede gesprek, dan word je voorgedragen voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Mocht het gesprek niét leiden tot het arbeidsvoorwaardengesprek, dan wordt jouw profiel opnieuw (en na afstemming) in portefeuille gehouden. Het komt soms voor dat het sollicitatiegesprek leidt tot een afwijzing en we een sollicitatie niet meer bewaren.

Weet jij genoeg en ga jij solliciteren? Wie zien uit naar jouw e-mail! Heb je eerst nog wat vragen, neem dan gerust contact op met wijkteammanager Peter Lansink via 06-83237281 of p.lansink@wijkteamsenschede.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.