Billy Boem

Billy Boem is een training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis veel spanning en stress ervaren. Spanning en stress ervaren we allemaal wel eens op momenten in ons leven. Ermee omgaan is voor kinderen een stuk lastiger dan voor volwassenen. Dat komt onder meer omdat kinderen nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is. 

Langdurige spanningen

Soms gebeuren er dingen in een gezin waarmee een kind geen raad weet en die voor spanning en stress zorgen. Als dat lang duurt, komen de kinderen in de verdrukking. Ouders hebben vaak met problemen te maken die hun leven behoorlijk beïnvloeden. Op zo’n moment is er weinig rust en ruimte om voldoende aandacht voor de kinderen te hebben. 

Effect op kinderen

Kinderen kunnen in een moeilijke thuissituatie heel stil worden of juist heel dwars, boos of onzeker. Ze kunnen bang worden om te gaan slapen of om bij hun moeder weg te gaan. Soms plassen ze weer in bed. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in stressvolle situaties verkeren problemen kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico. Voor deze kinderen en gezinnen is Billy Boem ontwikkeld. 

Billy Boem-club 

Bij de club hebben kinderen plezier, kunnen ze vrienden maken en hebben ze iets helemaal voor zichzelf. Ook leren de kinderen spelenderwijs hun thuissituatie een plekje te geven.

Hoe werkt de training:

  • Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s).
  • De kinderclub komt 10 keer bij elkaar.
  • We gaan leuke activiteiten doen. 
  • Er wordt elke week een verhaal verteld van Billy Boem die thuis ook van alles meemaakt om er vervolgens samen over door te praten.
  • Kinderen zoeken samen naar oplossingen.  
  • Voor de ouders zijn er drie ouderbijeenkomsten. 

De training organiseren we meerdere keren per jaar  (in het voor- en najaar) in Enschede. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De training wordt gegeven door en wijkcoach van Wijkteams Enschede en een medewerker van Mediant.

Het is een ontspannen training waar kinderen plezier hebben, vriendschappen aangaan en iets helemaal voor zichzelf hebben. 

Inlichtingen en aanmelden

Meer weten of een kind aanmelden? Je kunt bellen naar de frontoffice op 053-4817900 of een email sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl.