Gericht op de Toekomst
Als je te maken hebt gehad met geweld in je relatie

Voor wie

Vrouwen vanaf 22 jaar die te maken hebben gehad met geweld (lichamelijk, seksueel en/of geestelijk) in hun relatie. Het geweld moet gestopt zijn. Naast deze training heb je nog contact met een hulpverlener.

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek en kijken we of Gericht op de Toekomst passend is voor jou.

Doelen

Het hoofddoel is om het relationeel geweld een plek te geven en de kans op herhaling van het slachtofferschap te voorkomen.

Door de sociale participatie van de vrouwen te bevorderen, herstellen de vrouwen langzaam het contact met hun eigen wensen en gevoelens. Zij krijgen een positiever zelfbeeld en vergroten hun vermogen om problemen op te lossen.

Thema’s

  • Het vergroten van de individuele draagkracht
  • Het verkennen en leren stellen van eigen grenzen
  • De dynamiek van mishandeling in relaties
  • Dilemma’s en gevoelens die vrouwen ervaren over het verbreken of voortzetten van de relatie

Duur en plaats

Plaats: Enschede of Hengelo.

Duur: 11 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur (inclusief pauze) en 1 terugkombijeenkomst na 3 maanden.

Groepsgrootte en begeleiders

Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

De groep wordt begeleid door twee (vrouwelijke) hulpverleners van SMD, Mediant en/of Wijkracht.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inlichtingen en aanmelding

Je kunt bellen naar de frontoffice bop 053-4817900 of een e-mail sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl.

Deze gespreksgroep is een initiatief van Wijkteams Enschede.

Lees ook de ervaringsverhalen van eerdere deelnemers.