Rouw en verlies

Voor wie

Volwassenen (vanaf 18 jaar) die:

In hun naaste omgeving een dierbare hebben verloren door overlijden.

Dagelijks last ondervinden van dit verlies, bijvoorbeeld door gevoelens van eenzaamheid of overspoeld worden door verdriet.

Doel

  • Leren omgaan met rouw en verlies

Thema’s

  • Realiteit van het verlies beseffen
  • Gevoelens
  • Bewustwording eigen lichaamstaal (gevoelens en emoties tonen)
  • Het verlies een plek geven

Duur en plaats

Plaats: Laaressingel 61 in Enschede.

Duur: 6 bijeenkomsten, eens in de twee weken.

Wanneer: nader te bepalen.

Groepsgrootte en begeleiders

Maximaal 8 deelnemers.

De groep wordt begeleid door twee wijkteammedewerkers van de Wijkteams Enschede.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inlichtingen en aanmelding

Je kunt bellen naar de frontoffice op 053-4817900 of een e-mail sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl. Na aanmelding volgt een gesprek om te kijken of de groep passend is.

Ervaringsverhaal