Sociale vaardigheidstraining voor kinderen

Voor wie

Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool in Enschede, die:

 • Gepest worden
 • Weinig zelfvertrouwen hebben, faalangst hebben
 • Moeilijk vriendjes kunnen maken
 • Verlegen of stil zijn
 • Snel boos of verdrietig worden en niet weten hoe hiermee om te gaan
 • Moeite hebben met nee zeggen
 • Moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen
 • Niet met teleurstellingen kunnen omgaan

Let op! Aanmelden kan uitsluitend bij de wijkcoach op de basisschool van je kind. Je kunt in contact komen met de wijkcoach via de interne begeleider.

Voorwaarden

De aangeleerde vaardigheden moeten worden geoefend met de leerling door zowel ouders als leerkracht.

Ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind aanwezig is.

Doel

Het vergroten van sociale vaardigheden.

Thema’s: 

 • Zelfvertrouwen
 • Herkennen en uitbeelden van gevoelens
 • Een praatje maken
 • "Nee" zeggen
 • Opkomen voor jezelf
 • Pesten
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Vragen of je mee mag doen

Duur en plaats

Start 2x per jaar.

Groepsgrootte en begeleiders

De groep heeft minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.

De groep wordt begeleid door twee wijkteammedewerkers van Wijkteams Enschede.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Werkwijze

Na aanmelding wordt er een gesprek gepland met kind en ouders/verzorgers.

In dit gesprek wordt onderzocht wat de leerdoelen van het kind zijn en of deelname passend is. Voor aanvang van de sociale vaardigheidstraining vindt een ouderavond plaats waar informatie wordt verstrekt over het programma van de training. Na de 2e en 6e bijeenkomst worden ouders gebeld om de bevindingen van de maatschappelijk werkers en die van de ouders te bespreken. Aan het eind van de training vindt een 15-minutengesprek plaats met de ouders/verzorgers om de vorderingen van hun kind te bespreken.

Voor aanvang van de sociale vaardigheidstraining, na de 4e bijeenkomst en aan het eind van de training wordt telefonisch contact gezocht met de leerkracht.

Aanmelding en inlichtingen

Via de interne begeleider op school of de schoolwijkcoach.