STERker verwerkingsgroep

Voor wie

Vrouwen van 23 jaar of ouder die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn.

De groep is niet geschikt voor vrouwen met een verstandelijke beperking en/of voor vrouwen die overmatig gebruik maken van alcohol, drugs of medicijnen.


Wat doen we in deze verwerkingsgroep?

In de STERker groep kijken we, aan de hand van verschillende thema’s naar de omstandigheden waarbinnen het seksueel misbruik plaats kon vinden. Daarnaast is er veel aandacht voor de gevolgen het heeft (gehad) op je huidige leven. Dit alles bespreken we door ervaringen met elkaar uit te wisselen en door middel van oefeningen. Daarnaast geven we uitleg over het ontstaan van bepaalde angsten, wantrouwen naar anderen, het steeds weer kunnen belanden in moeilijke situaties, het (onterecht) hebben van schuld en schaamtegevoelens etc.


Veel voorkomende effecten na deelname

Voor de meeste vrouwen is het  de eerste keer dat ze omringd worden door vrouwen die net als zij in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Dit schept een band en maakt het makkelijker om te praten over hun ervaringen.

Deelname zorgt ervoor dat vrouwen:

 • ervaren dat het niet 'gek' of 'vreemd' is zoals ze zich voelen en hoe ze op anderen reageren
 • veel herkennen in elkaars ervaringen, gevoelens en gedrag
 • beter begrijpen hoe het misbruik plaats heeft kunnen vinden
 • meer zicht krijgen op de effecten die het misbruik op hun dagelijks leven heeft
 • beter voor zichzelf op durven komen
 • minder angsten hebben
 • meer vertrouwen krijgen in eigen kracht en intuïtie
 • gaandeweg meer leren vertrouwen op anderen
 • meer begrip krijgen voor de manier waarop ze met het misbruik om zijn gegaan.
 • gaan merken dat het misbruik een minder overheersende plaats inneemt in  het dagelijks leven
 • makkelijker praten over het feit dat ze misbruikt zijn, zonder helemaal van slag te raken


Plaats en duur

Laaressingel 61, Enschede

Altijd op de donderdagochtend van 9.15 tot 11.30 uur. Start 3x per jaar.

De groep bestaat uit twee keer 12 bijeenkomsten. Na de eerste 12 keer besluit je samen met je begeleiders van de groep om te stoppen of nog een tweede ronde mee te doen.


Groepsgrootte en begeleiders

Minimaal 6 en maximaal 8 vrouwen.

De groep wordt begeleid door twee vrouwelijke maatschappelijk werkers/wijkcoaches.


Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.


Inlichtingen en aanmelding

Lonneke Hoogstraten, 06-13449516

Noor Goeman, 06-30622979

Je kunt ook bellen naar de frontoffice op 053-4817900 of een e-mail sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl.

Na aanmelding volgt een gesprek om te kijken of de STERker groep passend is voor jou.


Luisteren of lezen wat je doet in de training?

In samenwerking met (oud) deelnemers van de STERker groep hebben we een podcast gemaakt óver deze groep ( deze duurt 24 minuten):

Lees de ervaringsverhalen van eerdere deelnemers.


Scan onderstaande QR-code om direct naar de podcast te gaan:

QR code podcast Noor.jpg

Luister de STERker-podcast

Op Spotify kun je horen wat je doet tijdens de STERker-training en hoe het werkt.